22 miljoen Amerikanen vroegen werkloosheidsuitkering aan

Afgelopen week vroegen nog eens 5,2 miljoen werkende een werkloosheidsuitkering aan, dit meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Hierdoor komt het totaal aantal Amerikanen die een werkloosheidsaanvraag heeft ingediend op liefst 22 miljoen 13,5 procent van de totale beroepsbevolking.

Deze banencrisis heeft gezorgd voor de grootste stijging van geregistreerde werklozen sinds dat het ministerie van Arbeid deze gegevens begon bij te houden. Sommige Amerikaanse staten komen de komende weken al in de problemen met lege fondsen. De coronacrisis is niet te vergelijken met andere banencrisissen. De ontslagen en verlofaanvragen komen plotseling voor alle delen van het land in een keer. 

Het officiële werkloosheidscijfer van het landdat in maart steeg tot 4,4%, stond nog op een historisch dieptepunt van 3,5% in februari, zal nu naar verwachting in april dubbele cijfers halen. Tijdens de pandemie van het coronavirus hadden servicebanen het meeste te lijden onder de crisis. Zo verloren werknemers bij retailers, restaurants en hotels als eersten hun baan. Eenzelfde trend is zichtbaar bij ons in Nederland. 

Nu een diepe economische neergang zich aandient, kan het banenverlies ook beginnen met het raken van kantoorbanen. Veel economen zijn van mening dat een piek in de werkloosheid tijdelijk zal zijn en dat veel – maar niet alle – verloren banen zullen terugkeren als de coronaviruscrisis voorbij is. Maar uiteindelijk zijn hun voorspellingen zeer onzeker en zal het economisch herstel afhangen van het verloop van het virus.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment