Deze maand minder werkende in Nederland

Het percentage Nederlanders in de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar met betaald werk is in maart gedaald naar 69,1%. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers van afgelopen maand. Dit was de sterkst gemeten daling in 6 jaar. De eerste twee maanden van het jaar piekte de arbeidsparticipatie nog naar een percentage van 69,3%. Ondanks deze daling nam het aantal Nederlandse werkenden in over de afgelopen drie maanden toe, met gemiddeld 4 duizend per maand.

Lang niet iedereen die stopte met betaald werk werd werkloos. In maart waren er relatief veel Nederlanders gestopt, maar niet op zoek naar een baan of direct weer beschikbaar voor werk. Daardoor bleef het werkloosheidspercentage in maart gelijk op 2,9%. Het eerste kwartaal van het jaar nam het aantal werklozen gemiddeld met 10 duizend per maand af, door flinke dalingen in januari en februari van het aantal werklozen.

Afgelopen maand waren ruim 9,0 miljoen Nederlanders aan het werk. 4,0 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk en zijn dus werkloos. Naast 273 duizend werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht naar een baan of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 11 duizend per maand toe. Deze toename heeft naar alle waarschijnlijkheid ook te maken met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Bron: CBS

Show CommentsClose Comments

Leave a comment