Enorme toename WW-uitkeringen

Het UWV publiceerde vanochtend de cijfers over het aantal WW-uitkeringen. De afgelopen maand zijn 292.000 lopende WW-uitkeringen geregistreerd. Een toename van 42.0000 ten opzichte van het aantal uitkeringen in maart.

Het aantal WW-uitkeringen steeg in april met 16,7 procent. Vergeleken met april 2019 nam het aantal WW-uitkeringen toe met 13,5 procent. UWV registreerde in april bijna 74.0000 nieuwe WW-uitkeringen.

Fors meer dan in maart, waar een stijging zichtbaar was van 38.000 nieuwe WW-uitkeringen. Dit zijn gemiddeld 9400 nieuwe uitkeringen in maart naar 14.700 per week in april.

Afgelopen maand nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen vrijwel in alle sectoren toe. De sectoren met de grootste toename zijn de schoonmaakbranche, uitzendbedrijven, detailhandel, cultuur en horeca en catering.

Het aantal WW-uitkeringen nam in iedere groep toe, maar met name bij jongeren (15 – 25 jaar). Een stijging van maar liefst 75% ten opzichte van een maand eerder. In maart werden nog 10.000 nieuwe uitkeringen, nu dus viermaal zoveel.

Bron: UWV

Show CommentsClose Comments

Leave a comment