Meer dan 10 duizend nieuwe WW-uitkeringen

Het UWV registreerde afgelopen maand 250 duizend lopende WW-uitkeringen. Het aantal uitkeringen steeg ten opzichte van een maand eerder met meer dan 10 duizend (+4,3%). Vergeleken vorig jaar ligt het aantal WW-uitkeringen nog steeds 6,5 procent lager.

WW-uitkeringen fors gestegen

In maart verstrekte UWV 38 duizend nieuwe WW-uitkeringen. Dat zijn 11 duizend meer nieuwe uitkeringen dan in februari (42,3%). De grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen was in de groep van jongeren tot 25 jaar met maar liefst 185%. In vrijwel iedere sector steeg afgelopen maand het aantal nieuwe WW-uitkeringen. Een bovengemiddeld stijging is zichtbaar voor de horeca en catering (+224%), uitzendbedrijven (+143%) en de cultuursector (+94%).

Meer baanverlies

Afgelopen maand waren er 283 duizend Nederlanders zonder werk die drie maanden eerder, in december, nog betaald werk hadden. Het baanverlies was daarmee groter dan de eerste twee maanden van het jaar, toen dit nog 259 duizend was. De stijging van het aantal baanverliezers kwam met name doordat meer mensen vanuit werk uitstroomden naar de niet-beroepsbevolking. Zij waren niet op zoek naar een nieuwe baan of niet op korte termijn beschikbaar voor werk. Van de baanverliezers in maart zijn er 222 duizend toegetreden tot de niet-beroepsbevolking en 61 duizend waren werkloos en dus zowel op zoek naar werk als beschikbaar voor werk.

Bron: UWV

Show CommentsClose Comments

Leave a comment