Mentale gezondheid van (Amerikanen) staat op het spel

Volgens een prognose van de volksgezondsheidorganisatie Well Being Trust staat de mentale gezondheid van Amerikanen onder grote druk door COVID-19. Met historische werkloosheidscijfers, isolatiestress en onzekerheid van werkende hebben een enorme impact.

Well Being Trust vergeleek de huidige cijfers met de economische crisis van de Grote Recessie (2007 en 2009). Ze roepen daarom de autoriteiten op lokaal -, staats- en federaal niveau op om in te zetten op een betere mentale gezondheidszorg.

Werkloosheid

Door de Grote Recessie steeg het aantal overdosissen door alcohol of drugs enorm. Ook de hoeveelheid zelfdodingen in de Verenigde Staten nam sterk toe. Veel had te maken met de werkloosheid die toen in twee jaar tijd steeg van 4,6% in 2007 naar 10% in 2009. Vooral mensen die het al lastig hadden, worden getroffen. Overigens is dit steek dit aantal schril af tegen de huidige cijfers. Inmiddels is de werkloosheidsgraad dit jaar al 20%. Eerder schreef Werkloosheidscijfers.nl al over de Amerikaanse werkloosheidscijfers.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment