Werkloosheid in oktober gedaald

Goed nieuws: in oktober waren er minder werklozen dan in september. Vorige maand waren 365.000 mensen werkloos in Nederland, wat neerkomt op 3,7% van de beroepsbevolking. In september ging het nog om 3,8%. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking.

Naast deze werklozen waren er nog 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht naar werk of niet direct beschikbaar zijn voor een baan. Deze Nederlanders worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Dit gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken door ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

UWV: Minder WW-uitkeringen in oktober

Eind oktober werden door het UWV 150.000 lopende WW-uitkeringen verstrekt. Ten opzichte van september is dit een daling van 1,6%. Vergeleken met een jaar eerder is er zelfs sprake van een daling van 24,9%.

Grote verschillen per sector

Het verliezen van je baan is natuurlijk nooit leuk. Gelukkig is er in Nederland een vangnet voor, namelijk de WW-uitkering. Trends in het aantal lopende WW-uitkeringen verschillen sterk per sector. Bij de meeste sectoren was sprake van een daling. De grootste uitschieters zijn het onderwijs (-5,3%), bouw (-3,1%) en de overheid (-2,9%). 

Bij de sector landbouw, groenvoorziening en visserij steeg het aantal WW-uitkeringen juist (+11,5 %). Dit sluit aan bij het einde van het oogstseizoen. Bij de sector horeca en catering was ook een lichte stijging te zien na afloop van de zomermaanden (+0,7%).

Ontvang jij een ww-uitkering? Vaak heb je dan een sollicitatieplicht. Ook kun je ervoor kiezen om een bedrijf te starten vanuit de WW

Baanverlies neemt toe

In de afgelopen drie maanden is het aantal werklozen toegenomen met 43.000. Dit is het resultaat van de onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking, aldus het UWV. 

De aanwas vanuit de niet-beroepsbevolking is de belangrijkste factor bij de groei van het aantal werklozen. Sinds juni van dit jaar neemt ook de instroom toe van werkenden die hun baan verloren. Dit, terwijl de stroom van werkloos naar werkend juist vrijwel niet veranderde. Dat resulteerde in september per saldo in een relatief kleine uitstroom van werklozen naar werk (6.000).

Het saldo van de stromen vanuit de niet-beroepsbevolking naar werkloosheid was vanaf mei juist groter dan eerder dit jaar. Ook in september was dit saldo relatief hoog (49.000). Dit leidde tot een aanwas van werklozen van 43.000 sinds juni, gemiddeld 14.000 per maand. Door de afgenomen uitstroom naar werk en de toegenomen aanwas vanuit de niet-beroepsbevolking groeide de werkloosheid van 339.000 in juni naar 382.000 in september.